System Obsługi Konsultacji Społecznych

Witaj, ()
MENU

Wniosek

Złożony przez Złożony dnia Do Status Treść Uzasadnienie
SołtysJózefina 2012-05-26 10:16:11 Główny/Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim zarejestrowany Wnioskuję o budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Józefin, gm. Halinów oraz o odtworzenie przejazdu kolejowego w miejscowości Grabina Józefin, 26 maja 2012 roku MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO OT Radom ul. Mokra2 26-600 Radom WNIOSEK W związku z obwieszczeniem z dnia 16 lutego 2012 roku Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika o przystąpieniu do sporządzenia Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim (znak sprawy: MBPR/OTR-MR-520-3/12) wnioskuję: 1) o budowę przystanku kolejowego w miejscowości Józefin, gm. Halinów 2) odtworzenie przejazdu kolejowego w miejscowości Grabina, gm. Halinów UZASADNIENIE: Ad.1) Gmina Halinów leży w odległości kilku kilometrów od granic Warszawy. W latach 90-tych planowane było utworzenie powiatu Warszawa Wschód, do którego miała należeć nasza Gmina. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat liczba mieszkańców gminy podwoiła się i stale rośnie. Najlepszym, ekonomicznym i ekologicznym połączeniem komunikacyjnym jest kolej, która umożliwia dojazd mieszkańców do pracy, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Codziennie z usług Kolei Mazowieckich korzysta kilka tysięcy mieszkańców. Codziennie mieszkańcy zmuszeni są dojeżdżać do Halinowa, bądź do gminy Sulejówek (przystanek Sulejówek- Miłosna), gdzie jest ograniczona ilość miejsc parkingowych i podróżni pozostawiają swoje samochody w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Odległość między istniejącymi stacjami Sulejówek-Miłosna i Halinów jest na tyle duża, że powoduje to uciążliwość w codziennym życiu pasażerów. Tak duża rozpiętość przystanków wręcz uzasadnia budowę stacji kolejowej w Józefinie. Ułatwiłoby to wielu osobom podróż do pracy, czy szkoły oraz powrót do domu. Z przystanku kolejowego w Józefinie skorzystaliby mieszkańcy wielu miejscowości m.in. Józefina, Królewskich Brzezin, Grabiny, części Halinowa, Konika Nowego, Długiej Kościelnej i Długiej Szlacheckiej. Miejscowości te przeżywają obecnie intensywny rozwój. Przybywa mieszkańców, którzy w większości dojeżdżają do pracy w Warszawie. W kontekście planowanego ograniczenia wjazdu samochodów osobowych do centrum Warszawy jest jak najbardziej uzasadnione stworzenie realnej alternatywy poprzez ułatwienie dostępu do kolei polegające na możliwości wybudowania przystanku kolejowego w Józefinie. Wybudowanie stacji poprawiłoby warunki życia obecnych mieszkańców oraz przyczyniłoby się do rozwoju całej gminy Halinów. Ad.2) W końcu lat 90-tych, w momencie likwidacji przejazdu kolejowego w Grabinie była diametralnie inna sytuacja infrastruktury drogowej niż obecnie. Nie było wówczas ulicy Czumy, która łączy się z ulicą Konopnickiej w Sulejówku, a zatem łączy gm. Halinów z gm. Sulejówek. Nie było również ul. Zgody, a zamiast niej w tamtym czasie istniała tylko droga gruntowa, która łączyła wieś Długa Kościelna z ul. Czynu Społecznego w Sulejówku. Z uwagi na brak utwardzenia często była nieprzejezdna, więc mieszkańcy musieli korzystać z objazdów. Obecnie w tamtym pasie drogowym zbudowana jest ulica Zgody i ul. Wesoła z nakładką asfaltową i z oświetleniem. Ulice te łączą wieś Długa Kościelna, nowe osiedle w Mrowiskach oraz Chobot. Miejscowości w gminie Halinów bardzo się rozwinęły. W miejscu dawnych pól powstały zabudowania mieszkalne. Zatarły się granice pomiędzy wsiami. Zlikwidowany przejazd w Grabinie sztucznie dzieli drogę, która łączy dwie części Grabiny leżące po przeciwnej stronie torów. Niedawno jeszcze rzadko uczęszczana ulica staje się ważnym ciągiem komunikacyjnym o dużym natężeniu ruchu. Przejazd kolejowy w Grabinie dałby możliwość łatwego skomunikowania dużej części gminy Halinów z drga krajową A2. Równolegle do ulicy Zgody biegnie ul. Stołeczna - droga powiatowa, która jeszcze w tym roku ma być modernizowana z uwagi na swój stan i strategiczne znaczenie dla powiatu mińskiego i gminy Halinów. Odtworzenie przejazdu kolejowego dałoby również możliwość odciążenia tej drogi, możliwości rozwoju miejscowości oraz poprawiłoby komunikację samochodową i pieszych, którzy pomimo wszystko, narażając swoje życie, pokonują sztuczną zaporę, jaką było zlikwidowanie przejazdu kolejowego. Modernizacja kolei w gminie Halinów w XXI wieku wydaje się być niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania miejscowości podwarszawskiej, dla ekonomicznego i ekologicznego rozwoju aglomeracji warszawskiej oraz niezbędna dla przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców gminy Halinów. Katarzyna Targońska Sołtys Józefina brak
Załączniki
img035.jpg
◄ Wróć...
© 2022 MBPR - Konsultacje społeczne